GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (MSDS/GBF)

13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”  doğrultusunda;

01.12.2013/ 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU;

4M Danışmanlık uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz.

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanmasında, işçi ve işyeri ile ilgili oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların, kullanan işçiyi doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS Formu) denir.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF), Kimyasal ürün üreten, satan, ithal eden tüm işletmeler için hazırlanması gereken zorunlu bir belgedir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAZIRLAMAYA YETKİLİ OLANLAR:

TSE Türk Standartları Enstitüsü tarafından açılan kurslarda eğitim alan ve sınavda sertifika almaya hak kazanmış kişiler tarafından hazırlanabilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU İSTENEN KONULAR:

Parfüm, hava aromatize edici ürünler ve kozmetik ürünleriniz, deterjan kapsamına giren temizlik ürünleri ile

İSGÜM iznine tabi kimyasallar için Güvenlik Bilgi Formu “GBF” hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından düzenlenen kontrol belgesi başvurularında, güncel mevzuata uygun olarak hazırlanmış Türkçe Malzeme Güvenlik Bilgi Formu sunulması zorunludur.
Aksi halde izin talepleri reddedilmektedir.

Güvenlik Bilgi Formları bilgi aktarımının ve kimyasal üreticileri ile kullanıcılar arasındaki risk iletişim araçlarının en temel aracıdır. Üreticiler, ithalatçılar, kimyasal ürün dağıtıcıları sorumludurlar.

4M Danışmanlık uzmanları Güvenlik Bilgi formları hazırlamakta TSE den sertifikalı uzmanlardır. Güvenlik Bilgi formlarınız için 4M uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz.

Tıklayınız > Resmi gazete