Yatırımcıların Dikkatine…

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – 2012/3305 DESTEK ORANLARI VE UYGULAMALARDA 2017/9917 NOLU EK KARAR İLE DEĞİŞİKLİĞİK YAYIMLANMIŞTIR.
Yürürlükte olan 2012-3305 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kararına ek olarak
2017/9917 Ek Karar ile düzenlemeler lehe gelen hükümler yapılmıştır.
Yatırım Teşvik Belgesi alacak tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler,
sizler için düzenlenmiş ve mailimiz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.
Yapacağınız incelemeler sonrasında, bilgi almak istediğiniz konularda 4M,
size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

** YAZILIMLAR VE GAYRİ MADDİ HAK VE SATIŞ VE KİRALAMALAR
MADDE 10- KDV istisnası ve iadesi

Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat
ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilebilir.

** 4 ve 5. BÖLGEDEKİ OSB’ LERDE GERÇEKLEŞECEK YATIRIMLAR
6. BÖLGE     DESTEKLERİNDEN YARARLANACAKTIR.

MADDE 18- Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanacaktır.

**  YATIRIMLARIN NAKLİ
Madde 23- Yatırımların nakli
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan “Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi” çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar bu Karar kapsamındaki desteklerden de yararlanır.

** TEKSTİL – KAUÇUK ÜRÜNLERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ YATIRIMLARI
Bölgesel Teşviklere yeni yatırım konuları eklendi.
5. bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.
4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.”
Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.”

** 4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ
YATIRIM KONULARI

2927 Silah ve Mühimmat İmalatı Tanımı güncellenmiştir.

** İMALAT SANAYİ YATIRIMALRINDA
VERGİ İNDİRİM ORANI +15 PUAN UYGULANACAKTIR.

Geçici Madde 8
Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31712/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

  1. Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
  2. Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

**LEHE GELEN HÜKÜMLER (TEKSTİL VE KAUÇUK YATIRIMLARI)
5. Bölge Organize Sanayi Bölgesindeki Entegre Tekstil (İplik – Dokuma – Apre) Yatırımları ile 4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar için 01.01.2012’ den sonra düzenlenen teşvikler bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilecektir.

4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.
Tıklayınız >> YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA ….

Saygılarımızla
4M DANIŞMANLIK
0312 550 50 50 – 0212 573 01 01
www.4m.com.tr  – 4m@4m.com.tr