Yatırım teşvik kapsamında yazılımlarlara kdv istisnası ve inşaat harcamalarında kdv iadesi uygulaması gelmiştir.

Tebliğ No                  : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10)

Resmi Gazete          : 03.02.2017 tarih ve 29968 nolu Resmi Gazete

Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası Uygulaması
“3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;
yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV İadesi sağlanacaktır.

Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması, söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması gerekmektedir.

Uygulama ve tebliğ detayları için

Tıklayınız >> KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10)

4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Hemen Arayın