Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik

2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde 26.01.2017 tarihinde yapılan bir değişiklik uyarınca, Genelge’nin DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar” başlıklı 7’nci maddesinin “Şeker” matlaplı bölümünün ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP’li kristal şeker ithalatının mamul ürün ihracatı öncesinde öngörülmesi durumunda, Tebliğ’in 9’uncu maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla anılan ürün ithalatında asgari %20 oranında teminat uygulanır.” şeklinde değişmiştir.

Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi için tıklayınız