Kontrol belgesi başvurusu yapan firmaların dikkatine

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF-MSDS-MATERIAL SAFETY DATA SHEET )

İthal edilecek kimyasallarla ilgili kontrol belgelerinin düzenlenmesi için Güvenlik bilgi Formu “GBF” hazırlanması yasal zorunluluktur.

Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması, akredite olmuş personel tarafından hazırlanabilmektedir.

4M Danışmanlık akredite edilmiş mühendisleri, Güvenlik bilgi formu “MSDS” düzenlenmesi için firmanıza hizmet verebilecek yetkinliğe ve deneyime sahip uzmanlardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili duyuru linkleri aşağıda verilmiştir.

Güvenlik bilgi formu “MSDS” düzenlenmesi hakkında yayınlanan, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmelidir.  tıklayınız Yönetmelik