Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gümrük işlerinde kullandığı Tek Pencere E-Başvuru Sistemi uygulaması hakkında bilgilendirme.

Kurumumuz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gümrük işlerinde kullandığı Tek Pencere E-Başvuru Sistemine 27.02.2017 tarihinde geçecektir.

Firmaların sisteme giriş için gerekli kullanıcı ad ve şifrelerini almak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Müdürlüklerine başvurmaları, gerekli bilgi ve belgeyi, temin etmeleri gerekmektedir.

İlgili Gümrük Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde, başvuru yapacak mükellef almış olduğu yetki ile https://uygulama.gtb.gov.tr/tekPencere/ linkinden sisteme giriş yapabilecek ve Tek Pencere E-Başvuru sistemi üzerindeki işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Tek pencere sistemi başvuru evrakları.

Firmanıza en yakın Gümrük Müdürlükleri için tıklayınız

Başvuru yapacak olan firmalar için kontrol belgesi izin işlemlerinde aşağıda belirtilen prosedür uygulanacaktır.

Kontrol Belgesi İzin İşlemlerindeki Aşamalar:

  1. İzin başvurusunda bulunan firmalar sisteme giriş yaparak ithal edeceği eşya için başvurusunu yapacaktır. Başvuru tamamlandığında sistem bir başvuru formu üretecektir.
  2. Firmalar sistem üzerinden başvuruyu tamamladıktan sonra İSGÜM’ün mevcut Kontrol Belgesi başvuru prosedüründeki gibi, başvuru evraklarıyla birlikte İSGÜM’e başvuru yapacaklardır.Tek Pencere E- Başvuru sistemi tarafından çıktısı alınan Başvuru Detay Bilgileri Formu firma yetkilisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeliolacak şekilde Kontrol Belgesi evraklarına eklenecektir.
  3. Başvuru İSGÜM değerlendirme uzmanı ve İSGÜM Yöneticisi tarafından onaylandığında, başvuru sahibi Tek Pencere E-Başvuru Sistemi üzerinden işlemini sonlandırabilecektir.
  4. İSGÜM değerlendirme uzmanı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru için eksiklik görüldüğü taktirde, başvuru iade sebebi İSGÜM değerlendirme uzmanı tarafından Tek Pencere E-Başvuru Sistemine girilecektir. Bununla birlikte başvuru sahibi firma tarafından İSGÜM’ e sunulan evraklar iade edilecektir.
  5. Başvurusu reddedilen firmalar, gerekli düzeltmeyi hem sistem üzerinden hem de iade edilen Kontrol Belgesi üzerinden yapacaktır.

Not: 27.02.2017 tarihinden itibaren İSGÜM’e yapılan Kontrol Belgesi başvurularında Başvuru Detay Bilgilerini içeren form ekli değilse başvurular kabul edilmeyecektir.( Örnek Başvuru Detay Bilgileri Çıktısı için tıklayınız.)

4M Danışmanlık uzmanları her zaman hizmetinize hazırdır.
4M ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak için aramaktan çekinmeyiniz.

 Saygılarımızla
4M Danışmanlık

İthal İzinleri Birimi