Vatandaşlık Yasası Değişikliği

12.01.2017 tarihli ve 29946 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile;

Türk Vatandaşlı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe aşağıdaki hususlar eklenmiştir.

Vatandaşlık kanununun 12. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile aşağıdaki şartlardan herhangi birisini sağlayan yabancı Türk vatandaşlığını kazanabilecektir.

  1. En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,
  2. En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
  3. En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen ,
  4. En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
  5. En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet Borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müşteşarlığınca tespit edilenler.