TURQUALITY® desteği hakkında

TURQUALITY DESTEĞİNİN AMACI

TURQUALITY® Programı kapsamına alınmış şirketlerin desteğe alınan markaları ile ilgili;

  • Ürünlerinin markalaşması,
  • Türk markasının pazara giriş ve tutunmasına yönelik giderler
  • Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için

yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek harcamalarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

Yararlanabileceğiniz “Markalasma Destek Konuları” için tıklayınız.

 Yararlanabileceğiniz “Turqualıty Destek Konuları” için tıklayınız.