Özel okul yatırımlarında devlet destekleri

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları, “öncelikli yatırım konuları” arasında yer aldığından 5. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır (6. Bölgede yapılanlar hariç)
Belgenizde kayıtlı olan destelere ek olarak;

  • Belge kapsamında inşa edilecek okul binası için belediyeye ödenmesi gereken harçlarda muafiyet,
  • 5 yıl emlak vergisi muafiyeti haklarından da faydalanabileceksiniz.

Belgenizde kayıtlı desteklerden belgenizi aldığında faydalanmaya başlayabilirsiniz, ancak SSK desteğinden yararlanabilmeniz için yatırımınızın tamamlanması ve teşvik belgenizin kapatılması gerekmektedir.
Bölgesel belgeler için SGK desteği:

  • Ekonomi Bakanlığı, sgk desteği için personel sayısını belirlerken, belgeniz kapsamında gerçekleşen yatırımı yani belge kapsamında almış olduğunuz demirbaş, makine ve teçhizat sayısı ve hizmetinizi %100 randımanla verebilmeniz için ihtiyaç duyulan personel sayısını dikkate almaktadır.  Belgenizde kayıtlı istihdam sayısı sadece öngörüdür ve hiç bir bağlayıcılığı yoktur. Kurum, kapatma aşamasındaki ekspertiz program neticesinde uygun gördüğü personel sayısı kadar SSK desteği verecektir.

Özel Okul Vergi uygulamaları Yönetmeliğine Göre Kurumlar Vergisi Muafiyeti:

  • Özel okul yatırımı yapan firmalar, önce Özel Okullar Vergi Uygulamaları Yönetmeliğine göre beş vergi dönemi muafiyetinden yararlanabilecek, muafiyet sona erdikten sonra ise yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar, gelir/kurumlar vergisini indiriminden yararlanmaya başlayabileceklerdir.

Okulun Boş Olarak Kiralanması:

  • Teşvik Belgesi kapsamında yapılan binanın yatırımı tamamlamadan boş olarak kiralanması durumunda teşvik belgesi iptal edilerek yararlanılan destekler geri alınır.

Tamamlama Vizesi:

  • Yatırımcının Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sorumluluğu, yatırımının tamamlanarak hizmetin verilebiliyor olması ve asgari yatırım tutarını aşmış olmasına bağlıdır.
  • Yatırımın tamamlanmış olduğu, Bakanlık uzmanlarınca yatırım yerinde yaptıkları denetleme ile belirlenmektedir.
  • Kapatma aşamasında geri dönüşü olmayan sorunlar yaşanmaması için yatırım süresince makine alımı, satışı, nakli, muhasebeye kayıt usulleri doğru ve zamanında yapılması gereken, risk yaratabilen işlemlerdir.

4M DANIŞMANLIK, sadece belge alımında değil, belgenin alındıktan sonra kapatılana kadar tüm süreçte danışmanlık hizmeti vermekte ve müşterilerine düzenli olarak belgelerine özel bilgilendirme yapmaktadır.
4M’ in müşterilerine özel olarak hazırladığı “Belge Kullanma Kılavuzları”, belge kapatılana kadar geçen süreçte müşterilerimizin sürekli kullandığı bir kaynaktır.
Belge kullanımı, makine liste değişikliği, ek süre alımı ve kapatma işlemlerinde sizlere hizmet sunmaktan memnuniyet duyarız.
4M ile çalışmasanız dahi, bilgi almak için aramaktan çekinmeyiniz.

Eğitim Referanslarımız için tıklayınız…