Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Süre Uzatımı Hakkında

Yetkilendirilmiş Gümrük Yükümlü Statüsü kapsamında bilindiği üzere OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi) işlemlerinde uygulama değişikliği olmuştur.

A, B ve C statüsü belge sahipleri belgelerini süresi boyunca kullanabilecek, yenileme yapılamayacak, uygulama netleşene kadar, Gümrük Müdürlüğüne başvuru yapılarak belge süre uzatım yazısı verilecektir.

Ayrıca süre uzatımı yazısı tebliği tarihinden 15 gün içerisinde firmalara tebliği edilen, Adli Sicil, Vergi Borcu Yoktur Yazısı ve SGK Pirim Borcu Yoktur Yazılarının, Gümrük Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgeleriniz kapsamında statü belgeleri kapsamında indirimli teminattan faydalanabilmek için Süre Uzatım Yazısının ve Tebliğ edilen evrakların teslim edildiğine dair Dilekçe suretinin kopyalarının dilekçe ile birlikte İhracatçılar Birliğine DIR Otomasyon sistemine tanıtılmak üzere teslim edilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde firmaların ilk belge ve revize işleminde teminat oranları %100 olarak güncellenecektir.

Hemen Arayın