Kozmetik bildirimin eski EUP Sistemi bildirim süreci için kullanıma kapatılmıştır.

Kozmetik bildirimin eski EUP Sistemi bildirim süreci için kullanıma kapatılmıştır. Kozmetik ürün bildirimleri Mart ayından itibaren ÜTS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Daha önce EUP Sistemi üzerinden bildirimi yapılan tüm ürünlerin kayıtlarının,  ÜTS üzerinden yeniden yapılacağı duyurusu yakın tarihte Bakanlık tarafından yayınlanacaktır.

Kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunulması zorunlu olup, bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur. Bu bağlamda üründe meydana gelen değişikliklerin bildirimi ÜTS üzerinden yeniden yapılacaktır.

Ön hazırlıklarınız için önemle bilgilerinize sunarız .