Film sektörü devlet destekleri

Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye’de çekilmiş olan sinema, animasyon, belgesel ve diziler ile Türkiye’de yerleşik olup film dağıtımcısı veya yapımcı şirketlerin gerçekleştirdikleri yurt dışına yönelik faaliyetlere ilişkin giderler belirli oranlar ve limitler dâhilinde devlet destekleri kapsamındadır.

Destek kapsamında yer alan başlıca faaliyet konularını aşağıdaki başlıklar altında inceleyebilirsiniz.

 1. Ürün, Hizmet ve Marka Tescil Destekleri
  Firmalara ait ürün ve hizmet ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 USD’ye kadar desteklenmektedir.
 2. Rapor ve Danışmanlık Destekleri
  Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere sektör, ülke, pazarlama stratejisi ve yurt dışı pazar yapısı konularında Bakanlık tarafında uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınacak rapor ve danışmanlık hizmetleri %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 USD’ye kadar desteklenmektedir.
 3. Belgelendirme Destekleri
  Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi, ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesi için gereken ve ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin giderler %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 USD’ye kadar desteklenmektedir.
 4. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Destekleri
  Yurt dışına yönelik yapılacak reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar
  (EK-10) %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 USD’ye kadar desteklenmektedir. Destek kapsamındaki faaliyetler EK-1’de yer almaktadır.
 5. Birim Kira Destekleri
  Yurt dışında açılan ofis/irtibat ofisi/ön tanı merkezlerinin brüt kira giderleri ve komisyon harcamaları %60 oranında ve birim başına en fazla 120.000 USD’ye kadar desteklenmektedir.
 6. Acente Komisyon Desteği
  Bir filmin yurt dışında satış veya dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 USD’ye kadar desteklenmektedir.
 7. Pazara Giriş Destekleri
  Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik aşağıda yer alan giderler %50 oranında ve en fazla 100.000 USD’ye kadar desteklenmektedir.

  • Film gösterimi için gerekli izin/sınıflandırma,
  • Dublaj ve alt yazı,
  • Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme,
  • Çoğaltım,
  • Görsel, yazılı ve işitsel tanıtımlar

GENEL LİMİT BİLGİSİ  İÇİN TIKLAYINIZ(FİLM ÖZET TABLO)