2017 yılı asgari ücret ve yasal kesintileri hakkında

1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere, yeni asgari ücret ile ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonunun karar resmi gazetede yayımlanmıştır.

İlgili değişikliğe istinaden güncel tutarları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz;

 

2017 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ
( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )

 

Brüt Ücret 1.777,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88 TL
Gelir Vergisi 226,63 TL
Damga Vergisi 13,49 TL
Kesintiler Toplamı 506,75 TL
Asgari Geçim İndirimi 
(Bekâr ve Çocuksuz)
133,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)
(Bekar ve Çocuksuz)
1.404,06 TL
Hemen Arayın