Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kısa bir süre sonra yerini Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) bırakacaktır.

Tıbbi cihaz kayıt sistemi, Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) verilerinin kısa bir zaman içinde ÜTS’ye aktarılması planlanmaktadır.   TİTUBB sisteminde kayıtlı olan tıbbi cihaz firmalarının TİTUBB – ÜTS veri aktarımında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için firmalar tarafından;

  1. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden ya da bağlı oldukları İl Ticaret Sicil Müdürlüklerinden MERSİS kayıtlarında yer alan: vergi numarası, firma yetkili bilgileri (T.C. kimlik numara bilgisi) ve firma iletişim bilgileri gibi alanların kontrol edilmesi,
  2. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamındaki ruhsat ve ÇKYS numara bilgilerinin hazır bulundurulması, gerekmektedir.

Duyurunun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=2843

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile ilgili bilgi edinmek için 4M uzmanlarını arayınız.