01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK KULLANILMIŞ MAKİNE BAŞVURU ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

01/01/2017 tarihinden itibaren ithalat tebliği eki (EK-1) ve (EK-2) listelerinde yer alan kullanılmış eşya ithalatı başvurularında başvuru bedeli her bir adet için 100 (yüz) TL olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen kullanılmış komple tesisler ile sınırlı olmak üzere, yirmi beş (25) adetten fazla ürün içeren her bir başvuru için ise 2.500 (ikibin beşyüz) TL başvuru bedeli alınacaktır.

Fatura değeri 600 ABD dolarının altında olan eşya için başvuru ücreti alınmaması uygulamasına da aynı tarihten itibaren son verilecektir.