Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar yayımlandı

YATIRIMCILARININ DİKKATİNE…

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERILMESINE İLIŞKIN KARAR YAYIMLANDI

Karar No                   : 2016/9495
Resmi Gazete          : 26.11.2016
tarih ve 29900 nolu Resmi Gazete

Asgari sabit yatırım tutarı 100 Milyon ABD Doları üstünde gerçekleşecek yatırımlar için,
YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERILMESINE İLIŞKIN KARAR
yayımlanmıştır.

Karar’ın uygulanmasına ilişkin detaylar yayımlanacak ek Tebliğ ile netleşecektir.
Bu karar doğrultusunda uygulanacak Devlet Destekleri aşağıdaki şekildedir.

Destekler – Uygulama Süreleri ve Oranlar     

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara, aşağıdakilerden uygun görülen destek veya destekler sağlanabilecektir.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Kdv İstisnası
 • Kdv İadesi
 • Vergi İndirimi veya İstisnası %200 (10 hesap dönemine kadar)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Nitelikli Personel Desteği 5 Yıl (Asgari ücretin 20 katına kadar)
 • Faiz Desteği veya Hibe Desteği 10 Yıl
 • Sermaye Katkısı
 • Enerji Desteği 10 Yıl (Enerji harcamasının %50’si)
 • Kamu Alım Garantisi
 • Yatırım Yeri Tahsisi 49 Yıl (Bedelsiz İrtifak Hakkı)
 • Altyapı Desteği
 • Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.

Karar’ın uygulanmasına ilişkin detaylar yayımlanacak ek Tebliğ ile netleşecektir.
Karar ve Tebliğ ile ilgili detaylar ve uygulamalar için; 

4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Tıklayınız >> YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERILMESINE İLIŞKIN KARAR ….

, , , , , , , ,