Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar – 2012/3305 değişikliği ile teşvik kapsamındaki arazi / inşaat harcamaları için emlak vergisi tebliği yayınlandı.

YATIRIMCILARININ DİKKATİNE…

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – 2012/3305 DEĞİŞİKLİĞİ İLE TEŞVİK KAPSAMINDAKİ ARAZİ / İNŞAAT HARCAMALARI İÇİN
EMLAK VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI.

Yürürlükte olan 2012-3305 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kararında yatırımcının lehine olan düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca;
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) da yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınan arazi/arsa ve inşa edilen binalar, geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi alacak tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler, sizler için düzenlenmiş ve mailimiz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Yapacağınız incelemeler sonrasında, bilgi almak istediğiniz konularda 4M,
size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

**2016 DESTEK SÜRESİ VE ORANLARI UZATILDI

Bölgesel ve büyük ölçekli yatırım kapsamında desteklenen yatırımlarda
Vergi İndirimi ve Sigorta primi işveren hissesi desteği oranlarında
2016 destek oranları ve süreleri uzatılmıştır.
Bu nedenle 31.12.2016 tarihine kadar yapılması gerekli olan yatırım tutarının %10’u kadar harcama beyanı zorunluluğu kaldırılmıştır.

** YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YATIRIMLARI 4. BÖLGE DESTEK
ORANLARINDAN YARARLANMA HAKKI GELMİŞTİR.

OECD Teknoloji yoğunluğu tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin (EK-6 dan inceleyebilirsiniz) üretimine yönelik yatırımlarında

İstanbul hariç 1.,2. ve 3. Bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde 4.bölge;

4.,5. ve 6. Bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde ise bulunduğu bölge bölgesel destek unsurlarından yararlanılır.
**  OSB VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE ALT BÖLGE DESTEK UYGULAMASI GELDİ.

Yatırım  organize sanayi bölgesinde gerçekleşmesi veya endüstri bölgesinde imalat sanayisine yönelik yatırımlar gerçekleştirmesi durumunda alt bölge desteğinden  yararlanılacaktır 

** STRATEJİK YATIRIM

Stratejik yatırımlarda faiz desteği ödemeleri 1/1/2017 tarihinden sonra başlanma hükmü kaldırıldı

** MEVCUT KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİNDEN
YATIRIM DÖNEMİNDE VE DAHA YÜKSEK ORANDA FAYDALANILABİLECEK.

Belge kapsamında faydalanılacak olan Kurumlar vergisi indiriminde yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulaması yapılabilecek olup bu oran toplam yatırıma katkı tutarının %80’ini geçmeyecektir.

** ENERJİ TASARRUFUNDA ÖNCELİKLİ YATIRIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlayacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım kapsamında(5.bölge destekleri) faydalanacaktır.
**TAMAMLAMA VİZESİ VE ASGARİ YATIRIM ŞARTI HAKKINDA DÜZENLEMELER

Tamamlama vizesi yapılacak belgeler için asgari yatırım tutarı belge süresi içerinde sağlanamıyorsa tamamlama vizesi yapılana kadar yapılan yatırım harcamaları ,belgedeki destek unsurlarından faydalanmamak koşuluyla dahil edilebilir.

Otel yatırımlarından yatırım Tamamlama vizesi için turizm işletme belgesi ibraz edemeyen yatırımcılar otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belge genel belge olarak(sadece Kdv ve Gümrük vergisi muafiyetinden faydalanarak) kapatılabilir.

** SIGORTA PRIM IŞVEREN HISSESI DESTEĞI UYGULAMASI

Aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta prim işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilir.

İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki “demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı” ile bunların aksam ve parçalan konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden kaldırılmıştır.

** 4 VE 5. BÖLGELERDE 19 NOLU SEKTÖR
METALIK OLMAYAN MINERAL ÜRÜNLERIN IMALATI EKLENMIŞTIR.

  1. ve 5.Bölgelerde bulunan illere 19 nolu sektör eklenmiş olup (Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) bölgesel desteklenmektedir.

** YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN ARAZİ/ARSA VE
İNŞA EDİLEN BİNALAR İÇİN GEÇİCİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ UYGULAMASI


Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği – (Seri No: 69)

Yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınan arzai/arsa ve inşa edilen binalar, geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

4M Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Hemen Arayın