Kira, Tanıtım ve Marka Destekleri için Rusya’ya İhracat Yapılması Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin 27 inci maddesinin beşinci fıkrasında “Şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarı, Türkiye’den söz konusu ülkeye yapılan yıllık ihracatının (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait) yarısından fazla olamaz. Bu hüküm ilk destek yılı için uygulanmaz.” hükmü amirdir.

Rusya Federasyonu için; 2010/6 sayılı tebliğ kapsamında faaliyet göstermekte olan firmaların 2015 ve 2016 yılı harcamalarına ilişkin destek başvurularının değerlendirilmesinde bahse konu hükmün ( “ destek tutarının, firmanın yapacağı ihracat tutarının yarısını aşamayacağı hükmünün” ) uygulanmaması Ekonomi Bakanlığı talimatı ile uygun görülmüştür.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan bu bildiriye istinaden, 2015 yılı için ihracat şartına takılan harcamaların desteği alınabilecek ve 2016 yılı için alınacak desteğin iki katı tutarında ihracat yapılması şartı aranmayacaktır.