Güneş enerjisi santrali yatırımcılarının dikkatine..

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/1 sayılı Tebliğ Değişikliği Yayınlandı.

Güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25/06/2016 tarihinden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans veya ön lisans almış olan firmalarca temin edilecek güneş panellerinin ve 25/06/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yatırımcı firma adına bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan güneş panellerinin teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesine ilişkin talepler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde müracaat edilmesi halinde Bakanlıkça değerlendirilir.

TEŞVİK GRUBU

, , , , , ,