Çalışma İzni Süre Uzatım Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru!

4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesinde; “Süresi sona erecek bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir” ifadesi yer almaktadır.
Ancak, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 7. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir.” ifadesi bulunmaktadır.
Süre uzatım başvurularının, en geç mevcut iznin bitim tarihinde e-devlet sistemi üzerinden tamamlanmış olması ve başvuru belgelerinin 6 işgünü içinde Bakanlığa ulaşması gerekmektedir. Bu doğrultuda, süre uzatım başvurularında; izin bitim tarihinden sonraki 15 gün içerisinde çalışma izni süre uzatım başvuru yapma hakkı sona ermiştir.
İlgili metne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz;