Bakanlar Kurulunun, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6728 sayılı Kanun Değişikliği 09.08.2016 t. 29796 s. R.G.’de yayımlamıştır.

Yapılan bu değişiklikler, Yatırım Teşvik Belgesi, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belge sahibi firmaları da ilgilendirmekte olup, avantaj elde edebilecekleri durumlar doğmuştur.