TITUBB Kayıt Başvuruları Değişikliği

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yeni uygulaması doğrultusunda TITUBB sistemine kaydı yapılan her tür belge, ürün ve firma kayıtları sonrasında kurumun Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) üzerinden 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre imzalanan e-imzalı dokümanlar ile başvuru yapılması gerekmektedir.

EBS üzerinden başvuru yapılabilmesi için TITUBB sisteminde kayıtlı olan firmaların ayrıca EBS’de kayıtlı olması gerekmektedir.

14.07.2016 tarihi itibariyle TITUBB sisteminde kayıt yapıldıktan sonra EBS sistem üzerinden başvuru yapılmaması halinde kurum evrak birimi başvuruları kabul etmeyecektir.

http://ebs.titck.gov.tr