2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ’nde değişiklik olmuştur.