Teşvik mevzuat değişikliği yayınlandı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARI KAPSAMINDA İTHAL MAKİNE LİSTE İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/1 sayılı tebliğ değişikliği yayınlandı.

2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde 02 Mayıs 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizatlar “e-başvuru” sistemi üzerinden yapılacaktır. Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirilecektir. Onaylanacak listeler Gümrük Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi kapsamına alınmıştır.

İthal edilecek makine ve teçhizat listelerini Tek Pencere Sistemine kaydedebilmeleri için yatırımcıların öncelikle Gümrük Müdürlüklerinden kullanıcı kodu ve şifre almaları zorunludur.

İthal listelerin kaydından sonra sistem tarafından üretilen başvuru numarası ve liste çıktısının yatırım teşvik belgesi müracaat dosyası içinde Bakanlığa teslimi gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi uygun görülen yatırımcılar, yatırımları kapsamında, liste değişikliği, devir, satış, ihraç vb değişiklik işlemlerini, Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılacak ve başvuru numarası Bakanlığa bildirilecektir.

02 Mayıs 2016 tarihten önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgeleri eki ithal makine ve teçhizat listeleri bu uygulama kapsamında yer almayacaktır.

TEŞVİK GRUBU

, , , , , ,