Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili bakanlık tarafından bildirim yazıları yayınlanmıştır.

1. Haklı Sebebe İstinaden Ek Süre Verilmesi Hk. Geçici Madde Eklenmesi Hk.

Son dönemde Gümrük Müdürlükleri tarafından yapılan incelemelerde, belge sahiplerinin eş değer eşya kapsamında sadece GTİP veya ağırlık olarak belge şartlarını sağlamaya çalıştıkları tespit edilmiş, gümrük müdürlükleri tarafından geriye doğru incelemeler yapılmıştır.

İncelemeler sonucunda; Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında eş değer eşya (ithal edilecek ham madde ile aynı özelliklere sahip ikame ham madde) olarak kullanılan ham madde özelliklerin tümünün (özellikle teknik bakımından) sağlanmaması sebebi ile firmaların mağdur olmasına bağlı, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Tebliği’ne 28 sayılı Geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Madde kapsamında, eş değer eşya yerine ithal edilerek firma stoklarına konulan veya ihraç ürünün elde edilmesinde kullanılmış eşya durumunun Yeminli Mali Müşavir Raporu tevsiki kaydı ile ihracatı için, yazının yayınlandığı tarih itibari ile 1 ay içerisinde yapılan süre başvurularında Haklı Sebebe istinaden ek süre verilmektedir.

Yapılan başvurularda kurum değerlendirmesi; süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresinin yarısı kadar süre verilmesi yönündedir.

Başvuru için son tarih 30.04.2016’dır.

Tıklayınız >>> Ekonomi Bakanlığı yazısı

2. Gıda Sektörü Revize Müracaatlarında Kurum Uygulaması Hk.

05.04.2016 tarihinde, Uludağ İhracatçılar Birliği tarafından yayınlanan bildiri yazısına istinaden;

01/04/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere peynir, yoğurt vb. ıslak ürünlerin ihracatında kullanılan kazaein, kazeinat ve diğer süt proteinlerinin ithal edilmesine yönelik talepler ile bu ürünleri içeren Dahilde İşleme İzin Belgelerinde yapılacak ithalat miktar artış revize müracaatları Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirilmeyecektir.

Tıklayınız >>> 05.04.2016 tarihli Uludağ İhracatçılar Birliği yazısı

,
Hemen Arayın