YILLIK İŞLETME CETVELİ BEYANI HAKKINDA

Sanayi Sicil Belgesi olan her işletme bir önceki yılın üretim ve tüketim bilgilerini Sanayi Sicil Kanunu 5. Maddesine göre Yıllık İşletme Cetveli ile beyan etmek zorundadır.

Kanunun Bu Maddesine Aykırı Hareket Edenler Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaktadır. 

Herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamak için 30.04.2016 tarihine kadar Yıllık İşletme Cetvelinizi beyan etmeniz menfaatinizedir.  

Eğer yatırım planınız varsa; Teşvik belgeli yatırımlarda yararlanacağınız destek çeşitlerini ve destek tutarlarını hesaplama tablosu için;

Tıklayınız > Teşvik destekleri ve destekleri hesaplama tablosu.

Bu duyuru 4M Danışmanlığın bir sosyal sorumluluk hizmetidir.

Saygılarımızla,

4M DANIŞMANLIK