Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi cihazların geri ödemesi

SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği listeleri 01.10.2014 tarihi itibariyle tüm taslak listeler de SUT eki liste haline getirilerek yayınlanmıştır.

Ülkemizde geri ödemeye tabi tıbbi cihazların SUT eşleştirmeleri, ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra TİTUBB sistemi üzerinden firmalar tarafından yapılmakta ve MEDULA sistemi verileri TITUBB üzerinden almaktaydı.

SGK, Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan SUT kodlarında ürünü olan Üretici ve ithalatçı firmaların, SGK’nın veri tabanı MEDŞAHIS sistemine ürün barkod ve SUT kodlarını eşleştirmelerini ve 01.12.2015 tarihi itibari ile MEDULA sistemine aktarımın TITUBB yerine MEDŞAHIS sisteminden yapılacağını duyurmuştur.

Bu tarihten sonra MEDŞAHIS sistemine aktarılmayan ve MEDULA sisteminde tanımlı olmayan ürünlerin bedelleri SGK tarafından ödenmeyecektir.

Firmaların yanlış eşleştirme yaptığının herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde gerekli işlem yapılarak taraflardan yersiz ödemelerin tahsili yoluna gidilecektir.

PELİN ÇETİN
TIBBİ CİHAZLAR KAYIT VE DANIŞMANLIK BİRİMİ