Döviz kullanım oranlarında iyileştirme

20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik ile bu tarihten önce düzenlenen DİİB belgelerinde görülen “DKO” döviz kullanım oranı aşımı ile ilgili, DKO oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.

Taleplerin yoğunluğu ve ciddiyetine bağlı değerlendirmeler yapılarak ilk iyileştirme, 01.10.2015 tarihinde Maden ve Metal sektörü için yapılmıştı.

Maden ve Metal sektörü dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 72 ve 73 üncü fasıllarında yer alan eşyanın değerinin toplam ithalat değerinin %50’sinden fazla olması halinde;

İthaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %200 olarak uygulanması uygun bulunmuştur.

Benzer iyileştirmenin Elektrik- Elektronik sektörü şirketleri için de başlatılması beklenmektedir.

Konu ile ilgili gelişmeleri, 4M Dahilde İşleme İzin Belgesi uzmanları müşterilerini bilgilendirecektir. Ayrıca 4M WEB sayfamızda yayınlanacaktır.

4M ile çalışmayan DİİB – Dahilde İşleme İzin Belgesi Kullanan sanayicilerimiz, yasal gelişme ve uygulamalar hakkında 4M Danışmanlık DİİB biriminden bilgilendirme maillerinin kendilerine de gönderilmesini teşvik@4m.com.tr mail adresimizden talep edebilirler. Bunun için ücret talep edilmez.

Gelişmeler ile ilgili 4M Danışmanlık uzmanlarından tekrar bilgi verilecektir.