Dahilde işleme izin belgesi kapsamında sonradan kontrol incelemeleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sonradan Plan Dışı Kontrol İncelemeler yapabilmektedir.

Sonradan kontrol; İthalat ve İhracat işlemlerinde beyan edilen bilgilerin doğruluğu, işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını, eşyanın gümrük işlemlerine, sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin, riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrol edildiği bir denetim yöntemi olarak uygulanmaktadır.

Plan Dışı Sonradan yapılan İncelemelerde firmalar, önceden alınan ve kapatılan bir veya birden fazla dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler, ilgili denetim elemanları tarafından geçmişe yönelik teftiş edilebilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından resmi bir yazı ile çalışmanın ne zaman başlayacağı, ne gibi incelemeler yapılacağı hakkında resmi bir yazı ile bildirilmektedir.

Sonradan kontrolü yapacak merkez denetim elemanı, kontrole başlama tarihinden en az 15 gün önce, kontrole başlanacağını firmaya yazılı olarak bildirmektedir.

Yazıda, yapılacak incelemelerin sağlıklı ve optimal sürede tamamlanabilmesi için firmanın hazırlaması gerekli bilgi ve evrakları bildirir.

  • Belgelerin alım aşamasında geçerli olan kapasite raporu bilgileri,
  • Belgelere ait proje bilgileri, projelere ait sarfiyat tabloları,
  • Belge kapsamında üretilen ihraç ürünlerinin fiili üretim reçeteleri,
  • Belge tanzim tarihinden sonra gerçekleşen belge revize bilgileri,
  • İlgili ihracatçı birliğine sunulan bilgi ve belgeler, kapatma yazıları,
  • Dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ithal edilen eşyanın ve üretim sonucunda elde edilen ürünlerin kaydedildiği muhasebe kayıtları,
  • Firmaya ait resmi evrakların sunulması gibi bilgi ve belgeler istenebilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler firma durumu, sektör ve belge içerik durumlarına göre değişiklik göstermekle birlikte incelemenin seyrine göre ekstra bilgiler talep edilebilmektedir. Sonradan kontrol, belirli konularla sınırlı olabilmektedir.

“Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında firmaların yükümlülükleri ve hakları da açıkça ifade edilmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca; firmaların denetim elemanlarının iş yerine girmesi ve inceleme yapmasına müsaade etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Sonradan kontrol talimatına karşı, firma yetkililerinin teftiş tarihine itiraz etme, teftiş tarihini belirlenen bir neden ile erteleme gibi hakları da bulunmaktadır.

Sektörü ne olursa olsun, alınan ve kapatılan dahilde işleme izin belgesine sahip firmaların “Sonradan Kontrol” incelemeleri ile karşılaşabileceğini unutmamaları gerekir.

Bu nedenle belge alımında, firma tarafından beyan edilen, fire ve ikincil işlem görmüş ürün bilgilerinin, üretim bilgilerine göre net ve doğru bir şekilde bildirilmesi ve proje hazırlığının buna göre yapılması önem arz etmektedir.

4M Danışmanlık uzmanları, dahilde işleme izin belgesi alımından önce firmaları a’ dan z’ ye güncel mevzuat ve mevzuatta yer almayan kurum iç uygulamaları konularında bilgilendirir.

4M ile çalışmasanız dahi bilgi almaktan çekinmeyiniz.

, , ,
Hemen Arayın