2015 yılında düzenlenen “DİİB” dahilde işleme izin belgelerinin Sayısı açıklandı

Ekonomi Bakanlığı, 2015 Ekim ayında düzenlenen dahilde işleme izin belgesi, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen ve resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri listelerini Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre;

  • 671 firma için dâhilde işleme izin belgesi,
  • 7 firma için yurt içi satış ve teslim belgesi,
  • 1 firma için hariçte işleme izin belgesi,
  • 73 firma için vergi resim harç istisna belgesi almıştır.
  • İptal edilen dâhilde işleme izin belgesi sayısı 22 adettir.
  • 18 firmaya ait dâhilde işleme izin belgeleri resen kapatılmıştır.

4M Danışmanlık

“DİİB” Dahilde İşleme İzin Belgesi hizmet ekibi

, , , ,