UPC (UNIFIED PATENT COURT) – BİRLEŞİK PATENT MAHKEMELERİ

TEK BİR BAŞVURU İLE 38 ÜLKEDE GEÇERLİ PATENT TESCİLİ

Tek bir başvuru ile 38 ülkede geçerli patent tescil başvurusu yapabilirsiniz.

EPC- Avrupa Patent Sözleşmesine göre tek bir başvuru ile 38 ayrı ülkede geçerli Avrupa Patent tescili alınabilmektedir.

25 ÜLKEYİ KAPSAYAN TEK PATENT MAHKEMESİ

Patentlerle ilgili uyuşmazlıklarda (ihlal vb.), anlaşmaya taraf olan ülkelerin her birinde ayrı ayrı dava açılması gerekiyordu.

UPC (Unified Patent Court) Birleşik Patent Mahkemeleri Antlaşması ile patent uyuşmazlıkları konusunda açılan davalar, tek bir organ kanalı ile çözümü sağlanabilecektir.

İspanya, Polonya ve Hırvatistan dışındaki tüm Avrupa Birliği Üye ülkelerinden oluşan komisyon tarafından hazırlanan anlaşmayı imzalayan ülkeler Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Malta, Portekiz ve İsveç olmak üzere 8 ülkedir.

Uygulama Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık dahil toplam 13 ülke tarafından onaylandığında yürürlüğe girecektir.