DIR Kapsamında Bitkisel Yağ İthalatı

Rafine bitkisel yağ ihracatını öngören belgeler kapsamında, ihraç eşyasının üretiminde daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında olan eş değer eşya kullanımına yönelik düzenleme yapılmıştır.

21/10/2015 tarihinden önce düzenlenen ve müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen DİİB belgeleri de dahil olmak üzere, YMM Raporu sunulması halinde, Eş değer eşya kapsamında gerçekleştirilen ham bitkisel yağ ithalatının taahhüt hesabına sayılabileceği bildirilmiştir.

Yayınlanan yazının orijinal metni için tıklayınız >> DİR Kapsamında Bitkisel Yağ İthalatı Hk. Sirküler