72. Ve 73. GTİP Fasılları Döviz Kullanım Oranı Uygulaması Değişikliği

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin Geçici 26. maddesi uyarınca, 20/06/2015 tarihinden önce düzenlenen aşağıda bildirilen şartları sağlayan Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında döviz kullanım hesaplaması ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla,

01.01.2014-31.08.2015 tarihleri arasında ithal edilen 72. ve 73. fasıllarda yer alan eşyaların, değerinin belge toplam ithalat ($) değerinin %50’sinden fazla olması durumunda, bu belgelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranı %200 olarak uygulanması uygun bulunmuştur.

Yayınlanan yazının orijinal metni için tıklayınız >> DİİB Döviz Kullanım Oranı Hk. Sirküler