554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik

24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Değişikliği yayınlanmıştır.

Değişikliğe göre; Yayın erteleme talebi olması durumunda yayım ücreti, yayım tarihi itibari ile geçerli olan ücretler üzerinden ödenecektir. Vekil aracılığı ile yapılan başvurularda TPE tarafından belirtilen formatta hazırlanmış vekaletnamenin sunulmaması ve noksan bildiriminden itibaren 2 ay içinde eksikliğin tamamlanmaması durumunda; başvuru sahibinin Türkiye’de ikameti varsa bildirimlerin direk başvuru sahibine gönderilmesi, eğer başvuru sahibinin Türkiye’de ikameti yoksa başvurunun işlemden kaldırılması söz konusu olacaktır. Ayrıca unvan veya nev’i değişikliği başvuruları ile devir başvurularında Ticaret Sicil Gazetesi yabancı dilde ise yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesinin de TPE’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

Değişiklikle ilgili tam metne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/C2F3FD6E-09AA-4016-8E6E-97E4CC62B6B9.pdf

, , ,