3305 sayılı Yatırım Teşvik Kararında Öncelikli Yatırımlarda ilave yapılmıştır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17.  maddesinde bildirilen öncelikli yatırım konularına  “Yenilenebilir enerji üretimine yönelik;
Türbin ve Jeneratör ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan Kanat imalatı yatırımları
eklenmiştir.

Bu değişikle birlikte;

 • Teşvik belgesi alan veya alacak firmalar bulunduğu bölgelerin desteklerinden değil
  Öncelikli yatırımlar kapsamında aşağıdaki oran ve sürelerde Bölge desteklerinden yararlanabilecektir. Bölgesel Teşvikler:
  KDV ve Gümrük Muafiyeti
  Vergi İndirimi : %40
  SGK İşveren Hissesi Desteği: 7 Yıl
  Faiz Desteği : TL 5 Puan / Döviz 2 Puan
  Yer tahsisi
  *** Destek oranları ve uygulamalar ekli Excel dosyasında sunulmuştur.
 • 3305 sayılı karara (20.06.2012’ den sonra) göre alınmış ve henüz tamamlama vizesi yapmamış olan firmalar belgelerini lehe gelen hükümlere göre revize edebileceklerdir.

NOT / ÖNEMLDİR – DESTEK ORANLARI 2016’ DA AZALIYOR…

Yüksek teşvik oranları için yatırıma başlama ve %10 gerçekleşme şartı için son tarih
31.12.2015 tarihidir.
%10 yatırım harcaması gerçekleştirmeyen ve 2016 yılında yatırıma başlayacak firmalar azalan destek oranlarından yararlanacaktır.

Yatırım teşvikler ve destek uygulamaları için 4M’ i aramaktan çekinmeyiniz.

Değişen mevzuat tamamı ve detaylar için tıklayınız…>>>

Değişen Karar / Mevzuat Bilgisi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  2015/8216 (19.11.2015 t. 29537 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2015/8216
“ö) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları,”MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.