DİİB DÖVİZ KULLANIM ORANI HAKKINDA

Gümrük Tarife Cetvelinin 72 ve 73 üncü fasıllarında yer alan eşyanın değerinin belge kapsamındaki toplam ithalat değerinin %50 sinden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DİİB döviz kullanım oranı hk. ayrıntılı yazıya aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

DIIB_DOVIZ_KULLANIM_ORANI_HAKKINDA_(AKIB_SIRKULER)