2008-1 DIR GENELGESINDE DEGISIKLIK HK.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ nden bildirilen yazıya istinaden İhracat 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgenin ithalatta miktar aşımı ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 49. maddesinin değiştirildiği bildirilmiştir.

Genelge değişikliğine dair genelge