2006-12 DIR TEBLIGE GECICI MADDE EKLENMESI HK.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 26382 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ ne “Döviz Kullanım Oranına İlişkin Geçici Uygulama” ve “Bazı Özel Şartların Yerine Getirilememesi Durumuna İlişkin Geçici Uygulama”  olmak üzere geçici iki madde yayınlanmıştır.

Genelge değişikliğine dair genelge