Yabancıların Çalışma İzinleri Yönetmeliğinde Değişiklik duyurusu.

Değişiklik tarihi: 22.01.2015/29244

Yayınlayan Kurum: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4817 sayılı kanun 55 maddesi (c) ve (ç) bentleri kapsamında çalışacak yabancılar için;

 1. “Yabancıların Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanır” şeklinde yeni bir uygulamayı yayınlamıştır. 22.01.2015/29244
  Bu durumda bilinmesi gerekenler:
  ( c ) bentine göre: Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla gelenlerle,
  ( ç ) bentine göre: Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla gelenler için;
  Amacına uygun vize ile giriş yapanlara, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanmaktadır.
  Bu durumda ( c ) ve ( ç ) bentlerine göre bir yıl içinde toplamda 3 ayı geçmemek kaydıyla çoklu giriş çıkış yaparak montaj amaçlı çalışabilirler.

Bu uygulama ile sadece çoklu giriş, çıkış hakkı sağlayan ikamet izni alınması uygulaması kaldırılmıştır. ( c ) ve ( ç ) bentleri kapsamında amacına uygun vize ile giriş yapan yabancılar, sigortalılık ve sosyal güvenlik kurallarına uymak kaydıyla ikamet izni almadan yasal çalışma yapabilirler.

4M DANIŞMANLIK
Yabancı İşlemleri Departmanı

, , , , , ,