Süresiz çalışma izinleri olan yabancıların, ikametleri uzatabilmesi için yapılması gerekenler

02.08.2010 tarihinden önce süresiz izin alanların durumları E-sistemde görünmediği için çalışmaya bağlı ikamet belgesi düzenlenmesi için işlem yapılamamaktadır.

02.08.2010 tarihinden önce süresiz izin alanlar, Belgenin güncellenmesi ve e-sistemde görünebilmesi için online olarak yeniden süresiz çalışma izni başvurusu yapmaları halinde, Çalışma Bakanlığı ikamet izni yerine de geçerli olan süresiz çalışma izin kartını düzenleyerek yabancının adresine teslim gönderecektir.

02.08.2010 tarihinden önce süresiz izin alanlar ise, bir dilekçe ekine süresiz çalışma izinlerini ekleyerek Çalışma Bakanlığına başvuru yapmaları halinde, Çalışma Bakanlığı ikamet izni yerine de geçerli olan süresiz çalışma izin kartını düzenleyerek yabancının adresine teslim gönderecektir.

4M DANIŞMANLIK
Yabancı işlemleri departmanıKesintisiz ikamet veya yasal çalışma süresi:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe;

Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara,

İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın verilebilir.

Kesintisiz ikamet belgesi:

Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır.

Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Öğrenimde geçen süreler:

Yabancının en az “sekiz yıl” kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Kesintisiz çalışma belgesi:

Yabancının toplam “altı yıllık” kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

, , , , ,