Müeyyideli kapanan belgeler de yaşanan teminat çözümü sorunu