Pasaport süre sonu uygulaması

  • 1 Ocak 2015 itibarıyla çalışma izin süresinin sona erme tarihinden 60 gün daha uzun süreli pasaport geçerlilik tarihi olmayan yabancılar Türkiye’ye giremeyeceklerdir.
    Gereği bilgilerinize sunulur.
  • As of the date January 1, 2015 foreigners whose passport validity are not 60 days longer than the expiration date of the work permit will not be allowed to enter/re-enter Turkey
    Submitted for your information.
, , , , , ,