Dâhilde İşleme İzin Belgesi, Vergi, Resim, Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine Ek Süre Verilmesi

25.11.2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan ekli yazıda, Ukrayna, Irak, Suriye Libya ve Mısır’da yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle ihracatlarını gerçekleştiremeyen firmalara ek süre hakkı tanındığı bildirilmiştir.

2006/12 sayılı Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında verilecek süre, 18.11.2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibari ile kapatılmamış belgelere sadece eksik ihracatları tamamlayabilme amaçlı, aşağıdaki şartlara istinaden belge süre sonundan itibaren 3 ay içerisinde başvurulması kaydı ile 3 ay ek süre verilecektir.

  • İhracatın ilgili ülkelere yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb gibi evraklar ile kanıtlanması,

veya

  • Firmaların, son iki takvim yılı itibariyle bu ülkeye ihracat yapmış olması (DİİB kapsamında olmasa dahi) ya da son dört takvim yılında alınarak kapatılmış DİİB’lerindeki ihracatların bir kısmının bahse konu ülkelere gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi kapsamında verilecek süre, 18.11.2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibari ile kapatılmamış belgelere, bu işlemlerin ilgili ülkelere yönelik olduğunun kanıtlanması koşulu ile belge süre sonundan itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurulması kaydı ile ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihi itibari ile kullanılmak üzere 6 ay ek süre verilecektir.

Belgesiz İhracat Kredilerine verilecek süre, 18.11.2014 tarihinden önce kullanılmış, ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmeyen kısmının bu ülkelere yapılacağının kanıtlanması koşulu ile (akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb gibi bir belge)  6 ay ek süre verilecektir.

Süre, en geç kredi süre sonundan itibaren 1 ay içerisinde ilgili Bankaya başvurulması kaydı ile ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihi itibari ile kullanılmak üzere verilecektir.

Tıklayınız > İlgili Bakanlık Yazısı

4M DANIŞMANLIK
İHRACAT TEŞVİKLERİ DEPARTMANI

, , ,
Hemen Arayın