Enerji Verimliğine yönelik yatırım projeleri Öncelikli yatırımlar kapsamına alındı.

Enerji Verimliğine yönelik yatırım projeleri Öncelikli yatırım kapsamına alınmış olup, 

5. bölge desteklerinden yararlanacaktır.
Enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek,
birim ürün başına en az %20 oranında eneıji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca uygun görülecek yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamında 5. Bölge desteklerinden yararlanacaktır.

Tıklayınız > Yayınlanan Mevzuat

Belge kapsamında yararlanacağınız destekler;

1-   KDV MUAFİYETİ

2-   GÜMRÜK MUAFİYETİ

3-   VERGİ İNDİRİMİ (%80)

4-   SGK İŞVEREN HİSSESİ PAYI DESTEĞİ (7 yıl)

5-   FAİZ İNDİRİMİ (TL’ de 5 Puan, Döviz’ de 2 Puan)

6-   ARSA TAHSİSİ

, , ,