İHRACAT: 2014/6 tebliğ ile Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında yapılan değişiklik yerli hammadde kullananları olumsuz etkiliyor.

Dahilde İşleme İzin belgesi kullanan şirketler, yerli alım listesinde yazılı miktardan daha fazla yurtiçi alım yapmaları halinde, belgelerinde sonradan revize yaptırarak miktar aşımlarını dengeleyebiliyor, müeyyide uygulanmadan belgelerini kapatabiliyorlardı.

2014/6 tebliğ ile bu uygulama kaldırılmıştır.

Şirketlerin, Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında yaptıkları Yurtiçi alımlarda miktar aşımlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

2014/6 sayılı Yeni tebliğe göre Yurt içi Alım Faturalarından Doğacak Fazla Alımlar Müeyyideye Konu Olacaktır.

Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında yurt içi alımlarda aşım olması halinde belge revizesi yapılamayacak, miktar aşımı ile sınırlı olmak üzere müeyyide uygulanarak belge kapatma işlemi yapılabilecektir.

Bu uygulamada 01.05.2014 tarihinden önce yurt içi alımlar sebebiyle aşım olması halinde, revize işlemine yapılabilecek,  buna göre belge taahhüt hesabı kapatılabilecektir. 01.05.2014 tarihinden sonraki alımlar Tebliğ değişikliği uygulamasına Yerli alımlardaki miktar aşımlarına müeyyide uygulanarak kapatılacaktır.

Dahilde işleme izin belgesi kullananların yurt içi alım ve ithalat yaptığınız kalemler varsa, miktar aşımına sebep vermeyecek şekilde planlanmasına özen gösterilmelidir. Aksi halde müeyyide uygulayarak taahhüt hesabı kapatılabilir.

Belge kapsamında kayıtlı ham madde miktarları yeterli gelmeyecekse, beyanname ve fatura tarihinden önce, en az bir ay önce miktar revizesi yapılması menfaatinize olacaktır.

4M Danışmanlık

DİİB Departmanı

, , ,