Yatirim teşvik mevzuati değişti

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI DEĞİŞTİ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (06.08.2014/29080 R.G.) 2014/6588

3305 sayılı Yatırım Teşvik Kararında aşağıdaki değişiklik ve ilaveler yapılmıştır.

1-   ÖNCELİKLİ YATIRIMLARA;

Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.”
Eklenmiştir.

2-   VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMALARINDA;

Öncelikli yatırımlardan sabit yatıran tutan bir milyar Türk Lirası (1.000.000.000.-TL)
ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5. bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına +10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.
Maddesi eklenmiştir.

3-   KAMU KURUM VE KURULUŞ YATIRIMLARINDA;

Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.
Maddesi eklenmiştir.

4-   DEVİR ALINAN MAKİNE VE EKİPMANLARDA DESTEK UNSURLARI
Devir alınan yatırımların bölgesel teşvik unsurlarından yararlanamayacağı maddesi;

Aynı yatırımcıya ait belgeler arası devir işlemlerinde, bu Karara istinaden düzenlenen
teşvik belgesinin müracaat tarihi ile belge tarihi arasında diğer belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizat için belgede kayıtlı desteklerin tamamı uygulanır.
şeklinde değişmiştir.

  4M Danışmanlık

Teşvik Departmanı

, , , , , ,