Tekstil sektöründeki bölgesel ve genel teşvik edilen yatırımlar

TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ BÖLGESEL VE GENEL TEŞVİK EDİLEN YATIRIMLAR
AYNI YATIRIM YERİNE BİRDEN FAZLA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENELENEBİLİR.

2006/3 Yatırım Teşvik Mevzuatına göre “Aynı yatırım yeri için düzenlenmiş geçerli Yatırım teşvik belgesi bulunması halinde aynı yatırım konusunda Yatırım teşvik belgesi düzenlenememektedir. “

Örneğin: Aynı yatırım yerine aynı yatırım cinsi için, “komple yeni Teşvik belgesi / modernizasyon” Yatırım teşvik belgesi / tevsi Yatırım Teşvik Belgesi vb. ikinci belge düzenlenmemekte idi.

Ekonomi Bakanlığı, karşılaşılan zorluklar ve gelen talepler üzerine yatırımcıya önemli katkı sağlayacak uygulamalar yapmakta, aynı yatırım yerine farklı yatırım cinslerinde “komple yeni Teşvik belgesi / modernizasyon” ikinci yatırım Teşvik Belgesi düzenleyebilmektedir.

Örneğin aynı yatırım yeri için hem modernizasyon hem de tevsi belgesi verebilmektedir.

İplik sektöründe eğer modernizasyon yatırımı yapacaksa bölgesel belge, tevsi (kapasite artışı) yatırım yapacaksa genel belge alabilmektedir.

Yeni uygulama, yatırımın teşviki ve belge destek unsurlarından yararlanmanın önünün açılması açısından yararlı bir uygulamadır.

Uygulama Yatırım sektörlerine ve yatırım cinslerine göre farklılık gösterebilmektedir.
4M Uzmanlarından detaylı bilgi almadan işlemlere başlamayınız.

4M DANIŞMANLIK

TEŞVİK DEPARTMANI

 

, , , , , , , , , , , , , ,