Kimya-(+plastik) sektöründe dahilde işleme izin belgesi ( diib) uygulaması

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Kimya (+Plastik) Ürünleri ihracatı yapan firmalar, kapasite raporları ve ekspertiz raporlarına uygun imalat ve ihracat yapmalıdırlar.

İhracat Genel Müdürlüğü Özel İhracat Dairesi tarafından kimya plastik Ürünleri için Dâhilde İşleme İzin Belgesi yeni belge ve revize başvurularında %3 fire ve %2 ikincil işlem görmüş ürün“İİGÜ” beyanı kabul ediliyor, daha fazla fire ve ikincil işlem görmüş ürün talebi halinde Ekspertiz Raporu talep ediliyordu.

Kimya (+Plastik) Ürünleri ve Özel İhracat Dairesi, Kapasite ve varsa Ekspertiz raporlarındaki değerlere göre karar vermektedir.

Dâhilde İşleme İzin Belgesi alacak sanayicilerin ithalat ve ihracat ürünlerinin kullanım oranlarını, kapasite ve varsa Ekspertiz raporundaki sarfiyat değerlerine göre hesaplaması,Dahilde İşleme İzin Belgesi başvuru dosyasına aynen yansıtması işlerinin gecikmemesi için menfaatleri gereğidir.

Beyan edilecek değerli ve değersiz sınıftaki fire oranı, kapasite veya Ekspertiz Raporu bilgilerine uymaması halinde Dahilde işleme izin belgesi talebi olumsuz sonuçlanabilmektedir. Ayrıca önceden alınmış belgeleri emsal kabul etmemektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi başvuru dosyası hazırlayan yetkililerin, gümrüklerde mallarının bekletmeden çekilebilmesi için belge sarfiyat değerleri kapasite ve varsa ekspertiz raporu bilgileri ile tam uyum sağlamalıdır.

                                                                   

4M Danışmanlık

Teşvik Departmanı

, , , , , , , , , , , , , , ,