Irak’a yapılamayan ihracatlara mücbir sebepten süre

Dahilde İşleme İzin Belgesi, İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ileVergi, Resim ve Harç İstisnası işlemlerinde IRAK’a yapılamayan ihracatlar, mücbir sebep ve fevkalade haller kapsamında değerlendirilmiş olup talep edilmesi halinde belgelenerek sure verilmesi Ekonomi Bakanlığı tarafından duyurulmuştur.
Tıklayınız >Ekonomi Bakanlığı duyurusu

, , , , , , , , , , , , ,