Yabancının kaçak çalışması halinde yabancı ve işverenin ödeyeceği para cezaları

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

2014 YILI

CEZA MİKTARI

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

7.612 ₺

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

759 ₺

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

3.043 ₺

4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

379 ₺

Not:Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.Ayrıca, kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama
giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını
karşılamak zorundadır.
, , , , , , , , ,